פרשת יהדות | לוגו

סיכום תרומה

מעוניינים להיות שותפי תורה נאמנים?

תרמו כעת והפיצו אור יהודי

תרומה חד פעמית
תרומה 3600 שקלים
תרומה 1800 שקלים
תרומה 1020 שקלים
תרומה 720 שקלים
תרומה 360 שקלים
תרומה 260 שקלים
תרומה 180 שקלים
תרומה 101 שקלים
תרומה 50 שקלים
תרומה 26 שקלים